DSR Cleaning voor een glansrijk resultaat!

Copyright © Alle rechten gereserveerd door DSR Cleaning.nlWij zijn telefonisch bereikbaar op

06-29990446

 info@dsrcleaning.nl


KvK nummer: 70867011

DSR Cleaning


Copyrights © 2018, DSR Cleaning


PRIVACYVERKLARING


DSR Cleaning verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de diensten van DSR Cleaning. DSR Cleaning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


DSR Cleaning verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien zich onverhoopt een calamiteit voordoet.

Daarnaast kan DSR Cleaning uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlenende werkzaamheden.


DSR Cleaning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw persoonsgegevens niet langer dan 3 maanden bewaard.


DSR Cleaning verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


DSR Cleaning vraagt u nooit naar uw leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een bond, strafrechtelijk verleden of uw burgerservicenummer.

Bij ons zijn uw gegevens goed beschermd, maar u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mailadres avg@dsrcleaning.nl of via onze contactpagina.

DSR Cleaning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DSR Cleaning maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DSR Cleaning verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DSR Cleaning op via avg@dsrcleaning.nl.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden